Lich Bieu Dien

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 7 – 2016

THỨ BẢY 01/07/2016  : BLUE – ORANGE COUNTY – HOA KỲ

CHỦ NHẬT : 02/07/2016 : SAN DIEGO – HOA KỲ 

THỨ SÁU : 08/07/2016  : LIVE SHOW THANH THẢO TẠI HÀ NỘI 

                                                      : PHÒNG TRÀ SWING- HÀ NỘI 

CHỦ NHẬT : 10/07/2016   : CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC TẠI TP. LÀO CAI 

THỨ HAI    : 11/07/ 2016   : TRỰC TIẾP VTV – CT DIỄN ĐÀN K.TẾ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TẠI TP VỊ THANH – HẬU GIANG 

THỨ BA : 12/07/2016 : QUAY HÌNH TUYỆT ĐỈNH SONG CA 

THỨ NĂM : 14/07/2016 : QUAY HÌNH TUYỆT ĐỈNH SONG CA . 

THỨ BẢY 16/07/2016  : CASINO PALM SPRINCE – HOA KỲ  

LỊCH TRÊN CÓ THỂ THAY ĐỔI DO BAN TỔ CHỨC

WordPress Image Lightbox Plugin
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow