Lich Bieu Dien

LỊCH BIỂU DIỄN THÁNG 9 – 2016

THU NĂM 01/09/2016 : HỘI CHỢ PHÚ THỌ 

THỨ SÁU – 02/09/2016 : TRỰC TIẾP TẠI ĐÀI TRUYỀN HÌNH SÓC TRĂNG 
THỨ BẢY – 03/09/2016 : 21g00 : CV 23/9 
                                              : PHÒNG TRÀ MTV 
THỨ HAI – 05/09/2016 : TRỰC TIẾP TẠI RẠCH GIÁ 
THỨ NĂM ; 08/09/2016 : QUAY HÌNH CT TUYỆT ĐỈNH SONG CA 
THỨ NĂM 15/09/ 2016 : LỄ HỘI NGHINH ÔNG TẠI CẦN GIỜ TP[HCM. 
THỨ BA 20/09/2016 : BAR QUÃNG NGÃI 
THỨ TƯ 28/09/2016 : QUAY HÌNH CT TUYỆT ĐỈNH SONG CA 
                                        ; ĐI BUSAN – HÀN QUỐC 
THỨ SÁU 30/09/2016 : ASIAN POP MUSIC CONCERT KOREA 2016 
THỨ BẢY 01/10/2016 : ASIAN POP MUSIC CONCERT KOREA 2016
CHỦ NHẬT 02/10/2016 : ASIAN POP MUSIC CONCERT KOREA 2016
  ( LỊCH TRÊN CÓ THỂ THAY ĐỔI DO BAN TỔ CHỨC ) 
WordPress Image Lightbox Plugin
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow