Lich Bieu Dien

LICH BIỂU DIỄN ĐAN TRƯỜNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017

Thứ bảy  28/ 01/ 17   à M1 TẾT
            : TÂN BIÊN – TÂN CHÂU – HÓA THÀNH – GÒ DẦU – LONG THUẬN

Chủ nhật 29/ 01/ 17  à M2 TẾT
            18g20 : AEON MALL BÌNH DƯƠNG
                        : CÁI TÀU THƯỢNG – MỸ LUÔNG- CHỢ MỚI

Thứ hai 30/ 01/ 17   à M3 TẾT
                        : GIỒNG RIÊNG – TẮC CẬU – AN BIÊN –  THỨ 7 – THỨ 11

Thứ ba  31/ 01/ 17   à M4 TẾT
                        : NĂM CĂN – CÁI NƯỚC – CÀ MAU – TẮC DÂN – GIÁ RAI

Thứ  tư  01/ 02/ 17  à M5 TẾT
                       : THỐT NỐT – THỚI LONG – Ô MÔN – THƯỜNG XUÂN – PHONG ĐIỀN

Thứ  năm 02/ 02/ 17  à M6 TẾT
                       : VÀM LÁNG – T.XÃ GÒ CÔNG – GÒ CÔNG TÂY – CHỢ GẠO – MỸ THO 

Thứ sáu  03/ 02/ 17    à M7 TẾT
                      : LONG KHÁNH – XUÂN LỘC –  TT. ĐỨC TÀI – TT. VỎ XU

Thứ bảy  04/ 02/ 17   à M8 TẾT
                     : HÀM THUẬN NAM – TÁNH LINH – BẮC RUỘNG – XÃ GIA AN

Thứ ba  07/ 02/ 17
: 13:30 : QUAY HỘI NGỘ DANH HÀI Ở LÃNH BINH THĂNG

WordPress Image Lightbox Plugin
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow