Lich Bieu Dien

LICH BIỂU DIỄN ĐAN TRƯỜNG THÁNG 4/ 2017

  THÁNG 04/2017         : ĐI CHÂU ÂU – BIỂU DIỄN TẠI VERSAILLE ( PHÁP )

THỨ NĂM  27/04/2017 :  21g00 : MTV COLECTION TẠI NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN                                                                                                                       :  22g00 : FOX BEER HÀM NGHI – Q1 ..

CHỦ NHẬT 30/04/2017 : 21g00  : PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ  ( Trực tiếp HTV – VTV ) 

  LỊCH BIỂU DIỂN TRÊN CÓ THỂ THAY ĐỔI DO BAN TỔ CHỨC )

WordPress Image Lightbox Plugin
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow