Lich Bieu Dien

LICH BIỂU DIỄN ĐAN TRƯỜNG THÁNG 5- 6/2017

CHỦ NHẬT – 28/05/2017  : CASINO ST. LOUIS – HOA KỲ
CHỦ NHẬT – 04/06/2017   : CASINO MGM HARBOR – MARYLAND  MD
THỨ BẢY – 10/06/2017    : GOELS PLAZA – MORRIVILLE NC  – HOA KỲ NHÀ THỜ CHÚA CỨU THẾ )
CHỦ NHẬT – 11/06/2017  : CASINO KANSAS CITY
THỨ SÁU – 16/06/2017    : BIỂU DIỄN TẠI ORANGE COUNTY – CALIFORNIA HOA KỲ
THỨ BẢY – 24/06/2017     :  ĐÊM NHẠC ĐAN TRƯỜNG – TRUNG QUANG TẠI P.TRÀ ĐỒNG DAO – GIỚI THIỆU ALBUM VOL 34.
THỨ TƯ  – 28/06/2017      : 11g00 : QUAY HÌNH CT ” CA SĨ GIẤU MẶT ” MÙA 3 .
: 21g00 : TRỰC TIẾP TẠI ĐÀI ĐỒNG NAI .
THỨ NĂM – 29/06/2017    : ĐI HÀN QUỐC . 

( Lịch trên có thể thay đổi , do Ban Tổ chức ) 
WordPress Image Lightbox Plugin
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow