Lich Bieu Dien

LỊCH BIỂU DIỄN ĐAN TRƯỜNG THÁNG 11-12/2017

NGÀY 18/11/2017 : ĐẠI NHẠC HỘI MÙA HÈ TẠI PARIS
NGÀY 23/11/2017 : CASINO TAMPA FLORIA 
NGÀY 26/11/2017 : CASINO DALLAS – LIVE SHOW HỒNG NGỌC 

NGÀY 23/12/2017  : DỰ KIẾN ĐÊM NHẠC ĐAN TRƯỜNG TẠI SK TRỐNG ĐỒNG 

WordPress Image Lightbox Plugin
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow