Lich Bieu Dien

LỊCH BIỂU DIỄN ĐAN TRƯỜNG THÁNG 01/2018

  • Ngày 01/01/2018 : CT Trực tiếp tại Đồng Xoài ( Bình Phước )
  • Ngày 13/01/2018 : Biểu diễn tại Taipei ( Đài Loan )
  • Ngày 17/01/2018 : Lễ hội Âm nhạc của You Tube tại TPHCM
  • Ngày 19/01/2018 :Hội chợ TM tại Trãng Bom
  • Ngày 20/01/2018 :Beer Club Lê văn Hưu Q1
  • Ngày 21/01/2018 :Hội chợ – Lễ hội đèn lồng tại Thủ Đức . 
  • Ngày 26/01/2018 :  Mini Show Đan Trườn g – Trung Quang tại Phòng trà Trixie Hà Nội. 
  • Ngày 27/01/2018 : Tiger Remix tại Hà Nội . 
  • Ngày 28/01/2018 : Quay MV Xuân 2018 . 

LỊCH TRÊN CÓ THỂ THAY ĐỔI DO BAN TỔ CHỨC 

WordPress Image Lightbox Plugin
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow