Lich Bieu Dien

LỊCH BIỂU DIỄN ĐAN TRƯỜNG THÁNG 02/2018

  • Ngày 02/02/2018 : Quay CT ” Nghệ sĩ mừng Xuân ” 
  • Ngày 04/02/2018 : Trực tiếp VTV 1 – CT Mừng Xuân tại TT Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội ( Bộ Ngoại Giao )
  • Ngày 09/02/2018 : Hội chợ TM tại Ban Mê Thuột
  • Ngày 11/02/2018 : Quay phim ” Cô gái mưa ” 
  • Ngày 15/02/2018 : GIAO THỪA  
  • Ngày 16/02/2018 : M1 Tết  : 
  • Ngày 17/02/2018 : M2 Tết  : CT Tạp kỷ tại Tiền Giang 
  • Ngày 18/02/2018 : M3 Tết  : Aeon Mall Bình Dương ( Miễn phí )
  • Ngày 19/02/2018 : M4 Tết  : CT Mừng Xuân mới tại TP mới Bình Dương ( Miễn phí )      
  • LỊCH TRÊN CÓ THỂ THAY ĐỔI DO BAN TỔ CHỨC 
WordPress Image Lightbox Plugin
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow